Dr. Anthon van der Horstlaan 38, 1411 DB Naarden.
Telefoonnummer (035) 6940598, e-mail: info@ggvanderlinden.nl


Welkom op onze website! Graag geven wij u online inzicht in onze financiŽle dienstverlening en ziet u wat wij voor u kunnen betekenen. Klik ťťn van de links aan voor meer informatie. Hieronder treft u de meest actuele nieuwsfeiten op ons vakgebied aan.
     
Nationaal Pensioenregister
 

In het Nationaal Pensioenregister vindt elke burger een totaaloverzicht van alle pensioenaanspraken die zijn opgebouwd bij een verzekeraar of pensioenfonds en van de te verwachten AOW-uitkering. Iedereen kan zijn pensioengegevens in ťťn keer digitaal inzien met DigiD.
De verwachting is dat de puubliciteit rondom het register zal leiden tot een sterke verhoging van de interesse voor  het onderwerp oudedagsvoorziening.
De internetsite is toegankelijk met de DigiD : www.mijnpensioenoverzicht.nl.


Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 259.700,-- euro

De NHG grens is met ingang van 1 januari 2017 verhoogd tot 259.700,-- euro voor leningen met energiebesparende voorzieningen Kopers die gebruikmaken van de NHG kunnen van hun bank een lager rentetarief krijgen, op voorwaarde dat ze een deel van hun hypotheek zullen aflossen. Huizenkopers betalen eenmalig een percentage van 1 procent over het hypotheekbedrag, maar zijn er daarna van verzekerd dat een eventuele restschuld bij een gedwongen verkoop van de woning wordt betaald. Ook mensen met een bestaande hypotheek zonder NHG kunnen een beroep doen op deze garantieregeling; zij moeten dan wel een kleine kwaliteitsverbetering van de woning meenemen in de aanvraag. 

Hoe ziet UW partnerpensioen eruit?

Jaarlijks overlijden er meer dan 50.000 mensen die gehuwd zijn. Veel mensen hebben echter geen idee hoe de financiŽn van de achterblijvende partner er uitzien. Volgens Pensioenkijker weet 35% van de Nederlanders tussen de 21 en 65 jaar niet wat partnerpensioen is.
Stichting Pensioenkijker.nl en CentiQ van de website Wijzer in geldzaken (waarin NVA ook deelnemer is) lieten onderzoeken wat Nederlanders weten van het partnerpensioen. Op de vraag wat partnerpensioen is, geeft 35% van de ondervraagden een fout antwoord of weet het niet.12% Van de mensen denkt dat het partnerpensioen gelijktijdig met het ouderdomspensioen, aan de partner wordt uitgekeerd. Deze mensen krijgen straks een veel lager inkomen dan verwacht. Ook de groep van 9% die denkt dat het partnerpensioen het pensioen is, dat de werkende partner krijgt uit de eigen pensioenregeling, wordt straks verrast met een lager gezinsinkomen. Het partnerpensioen is het pensioen dat na overlijden van de deelnemer, aan de partner van de deelnemer wordt uitgekeerd. Jongeren weten iets beter wat een partnerpensioen is dan oudere ondervraagden. In de leeftijdscategorie 21 tot 35 jaar geeft 71% het juiste antwoord tegenover slechts 62 % van de 50 plussers.
Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan te verwachten dat na zijn of haar overlijden, de partner een inkomen zal hebben dat meer dan 61% van het huidige gezinsinkomen bedraagt. Deze inschatting is optimistisch, bij een modaal inkomen zal het partnerpensioen vaak hooguit 35% van het inkomen bedragen dat de overledene daarvoor verdiende. Als er geen recht is op een Anw-uitkering, kan er sprake zijn van onvoldoende inkomen voor de achterblijvende partner. Pensioenkijker.nl geeft op haar site (via intessante links) en in een brochure uitgebreid voorlichting over het partnerpensioen.

Bron: Pensioenkijker


FinanciŽle instellingen moeten bij ingewikkelde producten een FinanciŽle Bijsluiter (FB) beschikbaar stellen


De FB zorgt ervoor dat de aanbieder van een ingewikkeld financieel product informatie aan de consument geeft over rendementen, risico's en kosten. Goede en begrijpelijke informatie zorgt ervoor dat de consument in staat is om verantwoorde beslissingen te nemen bij de aanschaf van een ingewikkeld product. <lees verder>